Kontakt


Kontakt: info(a)angasocken.se

Anga sockenförening är en ideell förening som har till syfte att jobba för Anga sockens bästa.

För att bli medlem måste du vara skriven eller sommarboende i socknen.


Styrelsen 2024


Ordförande: Johan Mattsson - ordforande(a)angasocken.se


Kassör: Ulrika Hård af Segerstad - kassor(a)angasocken.se


Sekreterare: Ingela Broberg - plingelaoleffe(a)gmail.com


Övriga ledamöter: Lars Johansson, Thomas Aronsson, Leif Broberg, Juhani Allard Kurikka


Suppleanter: Gunnar Jansson, Peter Lindström, Rolf Annheden


Revisorer: Karl Gustav Jansson, Elisabeth Allard


Sammankallande ängeskommittén: Wolfgang Weiser - prastanget(a)angasocken.se


Webmaster: Kajsa Ekvall - webmaster(a)angasocken.se

Instagram: Therese Lindström - @anga_socken_