Info

Lite info om Anga socken

Historia

Anga socken har ett medeltida ursprung. Vår fina socknen tillhörde Kräklingeting, som i sin tur in gick i Kräklingesetting i Medel-tredingen.

 

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Anga- församling och för de borgerliga frågorna bildades Anga lands-kommun.


Landskommunen inkorp-orerades 1952 i Romaklosters landskommun och ingår sedan 1971 i Gotlands kommun. Församlingen uppgick 2007 i Östergarns församling


Fakta

Socknens areal är 30,49 kvadratkilometer, varav 30,48 land.


Anga socken ligger på Gotlands östkust och består i södra delen av skogsmark och i norra delen till stor del av myrmarker.


Gårdar i socknen är: Annex, Angelbjers, Bendes, Boters, Båticke, Eriks, Fjäle, Hemmungs, Liffride, Stenstugu, Suderbys, Änggårde, Österby.

Hitta hit


Väg1. Kör mot Ljugarn (höger vid ica maxi rondellen) Sväng av mot  Kräklingbo och kör till T-korsning, ta vänster mot Slite. Efter ca 1 km ta höger mot slite och  följ vägen till Anga kyrka,


Väg2. Kör mot slite (rondellen efter ica maxi) efter ca 1 km ta höger mot Dalhem, efter Dalhem sväng vänster mot Norrlanda och följ vägen till dess slut. Där tar ni höger och kör ca 3 km så har ni Anga kyrka på höger sida