Info

Anga Sockenförening

Lite info om Anga socken

Historia


 Anga socken har ett medeltida ursprung. Vår fina socknen tillhörde Kräklingeting, som i sin tur in gick i Kräklinge setting i Medel-tredingen.

 

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Anga- församling och för de borgerliga frågorna bildades Anga lands-kommun.


Landskommunen inkorp-orerades 1952 i Romaklosters landskommun och ingår sedan 1971 i Gotlands kommun. Församlingen uppgick 2007 i Östergarns församling


Lite Fakta


Socknens areal är 30,49 kvadratkilometer, varav 30,48 land.


Anga socken ligger på Gotlands östkust och består i södra delen av skogsmark och i norra delen till stor del av myrmarker.


Gårdar i socknen är: Anga annex, Angelbjers, Bendes, Boters, Botes, Båticke, Eriks, Fjäle, Hemmungs, Liffride, Stenstugu, Suderbys, Änggårde, Österby.

Hitta hitVäg1. Kör mot Ljugarn (höger vid ica maxi rondellen) Sväng av mot  Kräklingbo och kör till T-korsning, ta vänster mot Slite. Efter ca 1 km ta höger mot slite och  följ vägen till Anga kyrka,


 


Väg2. Kör mot slite (rondellen efter ica maxi) efter ca 1 km ta höger mot Dalhem, efter Dalhem sväng vänster mot Norrlanda och följ vägen till dess slut. Där tar ni höger och kör ca 3 km så har ni Anga kyrka på höger sida