Årets Angabo

Anga Sockenförening

Årets Angabo


Vid Anga Sockenförenings ordinarie årsmöte 2013 beslutades att det årligen ska utses en person, eller en grupp personer, som tillfört socknen något värdefullt i Svante Hedins anda.

Utmärkelsen består av ett diplom och en penninggåva.


Förslag:

1. Vem som helst kan föreslå

2. Man kan (varje år) endast föreslå en kandidat

3. Man kan föreslå enskild person eller en grupp personer

4. Den som föreslås ska vara en idag levande person, folkbokförd eller sommarboende i Anga.

5. Förslaget ska innehålla

    * Namn, adress och telefon till den som föreslås

    * Namn, adress och telefon till den som föreslår

    * Motivering till varför personen/personerna ska utses till Årets Angabo.

6. Förslaget skickas senast den 31 januari till Märta Syrén, Anga Stenstugu 231,623 72 Katthammarsvik, eller marta.syren@hotmail.se


Organisation för val av pristagare:


1. Styrelsen har gett Märta Syrén i uppdrag att sätta samman en grupp, som behandlar inkomna förslag och därefter utser och beslutar om lämplig person/er.

2. Gruppen består av Märta Sýren (sammankallande), Wolfgang Weiser, Karl-Gustav Jansson, Åke Persson (from 2018)och Janne Knutas (from 2019)

3. Årets Angabo erhåller utmärkelsen vid föreningens årliga stämma.


Riktlinjer för utmärkelse:


1. Ska tilldelas en idag levande person/er som är folkbokförd eller sommarboende i Anga

2. Kan endast tilldelas person/er som blivit föreslagen till nominering

3. Utmärkelsen kan tillfalla en grupp av personer med en gemensam nominering

4. Ska tilldelas person/er som tillfört socknen något värdefullt i Svante Hedins anda.

    Gärna något som ger socknen värde inom områdena kultur och natur, men även socialt.

5. Person/erna ska ha tillfört socknen något som är möjligt för flertalet Angabor att ta del av.

6. Utmärkelsen består av ett diplom och en penninggåva, som fritt disponeras av pristagaren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Årets Angabo 2017 - Johannes (Janne) Knutas


Motiveringen lyder; Jannes engagemang för Anga och hjälpsamhet till alla oss som bor här i Anga går utöver det vanliga. Janne delar frikostigt med sig av sin tid och kunskap.

Vare sig det gäller lammgrillning, ängesvård, gutniska lekar, rökning i linbastun eller stöd till bygdens lammbönder. Med ett smittande leende och ett stort hjärta är han en stor tillgång för bygden, alltid villig att hjälpa till.Årets Angabo 2016 - Åke Persson


Motiveringen lyder; Åkes engagemang för Anga sträcker sig från bygdens tidiga historia till utvecklingen av den senaste tekniken. Han har aktivt bidragit till utbyggnaden av bygdens fibernät och brinner för att samla in och bevara Angas historia i bilder. Med stort tålamod, brinnande intresse och gedigen kunskap medverkar Åke till att Anga möter framtiden och bevarar sin historia.

Till Årets Angabo 2015 utsågs Bryggans Vänner.


Urvalsgruppens motivering: De gotländska fiskelägena ligger som pärlor efter vår karga kust. En kulturskatt väl värd att bevara, som förr gav tillskott till en mager bärgning och idag skänker frid i en fartfylld värld. Med stor kärlek till strandbygden ger ni god omsorg och skötsel till fiskeläge och badstrand. Så kan Baju fortsätta att vara till glädje för alla sockenbor och tillresande som vill varva ner eller rocka loss.
Till Årets Angabo 2014 utsågs Rolf Annheden


Urvalsgruppens motivering: Rolf har under lång tid verkat för socknen i Svante Hedins anda. Han har ett stort kulturhistoriskt intresse och en bred genuin kunskap i byggdens frågor och är alltid mån om att berätta och förklara. Rolf syns till i de flesta sammanhang och genomför olika projekt. Han har bl.a. varit mycket engagerad i Anga prästänges bevarande och fortlevnad där Gotlandstunet runt änget är ett exempel på hans insatser. Rolf bevarar gammal hantverksteknik, som vi alla har glädje av. Och vi får inte glömma hans goda gotlandsdricku!


Till Årets Angabo 2013 utsågs Olof Broberg


Urvalsgruppens motivering: För sitt mångåriga engagemang inom Hembygdsföreningen, hans iordningsställande av socknens minnesmärken och aktiva vård av Anga prästänge. I många decennier har Olof dessutom skildrat livet i Anga med sina tavlor, skulpturer och sin  musik. Vi är många som idag kan njuta av och fortsätta att vårda det som Olof lagt grunden till


Ett vackert diplom, blommor och en penninggåva överlämnades av Märta Syrén och K-G Jansson