Årets Angabo

Årets Angabo

Vid Anga Sockenförenings ordinarie årsmöte 2013 beslutades att det årligen ska utses en person, eller en grupp personer, som tillfört socknen något värdefullt i Svante Hedins anda. Utmärkelsen består av ett diplom och en penninggåva.


Förslag:

1. Vem som helst kan föreslå

2. Man kan (varje år) endast föreslå en kandidat

3. Man kan föreslå enskild person eller en grupp personer

4. Den som föreslås ska vara en idag levande person, folkbokförd eller sommarboende i Anga.

5. Förslaget ska innehålla

    * Namn, adress och telefon till den som föreslås

    * Namn, adress och telefon till den som föreslår

    * Motivering till varför personen/personerna ska utses till Årets Angabo.

6. Förslaget skickas senast den 31 januari till Märta Syrén, Anga Stenstugu 231,623 72 Katthammarsvik, eller marta.syren@hotmail.se


Organisation för val av pristagare:

1. Styrelsen har gett Märta Syrén i uppdrag att sätta samman en grupp, som behandlar inkomna förslag och därefter utser och beslutar om lämplig person/er.

2. Gruppen består av Märta Sýren (sammankallande) och de 3 senaste utsedda Årets Angabo.

3. Årets Angabo erhåller utmärkelsen vid föreningens årliga stämma.


Riktlinjer för utmärkelse:

1. Ska tilldelas en idag levande person/er som är folkbokförd eller sommarboende i Anga

2. Kan endast tilldelas person/er som blivit föreslagen till nominering

3. Utmärkelsen kan tillfalla en grupp av personer med en gemensam nominering

4. Ska tilldelas person/er som tillfört socknen något värdefullt i Svante Hedins anda.

    Gärna något som ger socknen värde inom områdena kultur och natur, men även socialt.

5. Person/erna ska ha tillfört socknen något som är möjligt för flertalet Angabor att ta del av.

6. Utmärkelsen består av ett diplom och en penninggåva, som fritt disponeras av pristagaren


Årets Angabo 2023 - Sabina Cechova
Motivering: Med en aldrig sinande drivkraft har du byggt upp en mångfacetterad verksamhet hemma på gården vid Fjäle. Du lär barnen rida, vuxna njuter av Angas natur från hästryggen och i salongen fixar du såväl hår som naglar och fransar. Inget är omöjligt! Alla är välkomna! Och med härliga
bilder och filmer låter du dessutom fler ta del av vårt älskade Anga.Årets Angabo 2022 - Leif Broberg

Motivering: Att samla och förena är de ledande orden för din livslånga kärlek till Anga. Genom ditt driv och ditt engagemang kan vi njuta av änget genom alla årstider. Vi kan mötas i Anga g:a skola, till vardag eller fest. Och där även njuta av den kulturskatt som din pappa Olle skapat. Och vill vi mickla lite med en bil finns du alltid där, med stor kunskap och vänlighet.

Årets Angabo  Johannes Knutas


Årets Angabo 2021 - Therése Lindström

Motivering: I tider av distans gör Therése att Angaborna ändå kan hålla kontakten. Hon gör att fler blir engagerade i socknens alla aktiviteter. Genom Instagram sprider hon på ett lättsamt sätt, i bilder och text, kunskap om gammalt och nytt i Anga. Therése är en eldsjäl som sätter Anga på kartan och som tar alla chanser att medverka och bidra till hennes och vår älskade socken.


Årets Angabo 2020 - Stefan Hellström

Motivering: Med stort engagemang och ett brinnande intresse för naturen har Stefan omvandlat Boters myr till ett sjudande viltvatten. Myrens vattenspegel och öar har givit skogens, luftens och vattnets invånare en välkommen tillflyktsort. Anga har berikats med en oas där vi kan njuta av naturens lugn och ta del av en sällsamt stor artrikedom under årets alla växlingar.

Årets Angabo 2019 - Janssons lada

Motivering: Mitt i socknen, där alla vägar möts, där möts även Angaborna. Här är det lätt att stanna till - för en pratstund, en glass eller kanske ett loppisfynd. Förbipasserande bilar svänger in, cyklister gör ett stopp och gående får en välbehövlig paus. När änget fagas bjuds det på fika och alla är välkomna att delta vid den årliga storloppisen, med Svea som ankare. Vi ses vid Janssons lada i sommar!Årets Angabo 2018 - Anna och Wolfgang Weiser

Motivering: Från ett cirkustält i Anga hörs ljuvlig musik. Med inslag från gammal och ung broderas den ljudliga väven. Den vibrerar i sommarnatten. Här finns inga begränsningar. Allt är möjligt. Allt görs möjligt. I en balans av rörelse, stillhet, ljud och tystnad skapas tilltro och värme. Med ljud, ljus och rörelse vävs unika trådar samman till ett verk av vibrationer. Anga vibrerar!


Årets Angabo 2017 - Johannes (Janne) Knutas

Motivering: Jannes engagemang för Anga och hjälpsamhet till alla oss som bor här i Anga går utöver det vanliga. Janne delar frikostigt med sig av sin tid och kunskap.

Vare sig det gäller lammgrillning, ängesvård, gutniska lekar, rökning i linbastun eller stöd till bygdens lammbönder. Med ett smittande leende och ett stort hjärta är han en stor tillgång för bygden, alltid villig att hjälpa till.

Årets Angabo 2016 - Åke Persson

Motivering: Åkes engagemang för Anga sträcker sig från bygdens tidiga historia till utvecklingen av den senaste tekniken. Han har aktivt bidragit till utbyggnaden av bygdens fibernät och brinner för att samla in och bevara Angas historia i bilder. Med stort tålamod, brinnande intresse och gedigen kunskap medverkar Åke till att Anga möter framtiden och bevarar sin historia.
Årets Angabo 2015 - Bryggans Vänner

Motivering: De gotländska fiskelägena ligger som pärlor efter vår karga kust. En kulturskatt väl värd att bevara, som förr gav tillskott till en mager bärgning och idag skänker frid i en fartfylld värld. Med stor kärlek till strandbygden ger ni god omsorg och skötsel till fiskeläge och badstrand. Så kan Baju fortsätta att vara till glädje för alla sockenbor och tillresande som vill varva ner eller rocka loss.


Årets Angabo 2014 - Rolf Annheden

Motivering: Rolf har under lång tid verkat för socknen i Svante Hedins anda. Han har ett stort kulturhistoriskt intresse och en bred genuin kunskap i byggdens frågor och är alltid mån om att berätta och förklara. Rolf syns till i de flesta sammanhang och genomför olika projekt. Han har bl.a. varit mycket engagerad i Anga prästänges bevarande och fortlevnad där Gotlandstunet runt änget är ett exempel på hans insatser. Rolf bevarar gammal hantverksteknik, som vi alla har glädje av. Och vi får inte glömma hans goda gotlandsdricku!


Årets Angabo 2013 - Olof Broberg

Motivering: För sitt mångåriga engagemang inom Hembygdsföreningen, hans iordningsställande av socknens minnesmärken och aktiva vård av Anga prästänge. I många decennier har Olof dessutom skildrat livet i Anga med sina tavlor, skulpturer och sin musik. Vi är många som idag kan njuta av och fortsätta att vårda det som Olof lagt grunden till