Anga g:a skola
Anga församlingshem gamla skola

Anga g:a skola


Från 1865 fram till den 7 juni 1967 har huset varit skola och central plats i Anga socken. När skolan stängde 1967, inhyste den 19 elever från Anga, Ala och Kräklingbo.


Kyrkan tog sedan över huset och i och med det fortsatt huset att ha sin centrala plats som församlingshem. Åtskilliga syförenings-auktioner, bröllop, begravningar, körövningar och föreningsträffar har hållits här.


Sedan den 1 januari 2019 har Sockenföreningen tagit över ägandeskapet, uthyrning och skötsel av Anga gamla skola


På övervåningen har väv-entusiasterna i socknen satt upp sina vävstolar och ett par gånger i månaden träffas man för att väva mattor och umgås.


Skolan är möjlig att hyra, se tabben "Uthyrning" för villkor.