Styrelsen


Anga Sockenförening

Styrelsen 2019

Ordförande:    Karl-Gustav Jansson

Sekreterare:    Ingela Broberg

Kassör:           Elisabeth Allard

Ledamöter:     Gerd Flodman, Leif Broberg, Johani Allard, Jan Muthas

Suppleanter:   Gunnar Jansson, Fredrik Jansson, Robert Knutas


Anga socken förening är en ideell förening som har till syfte att jobba för Anga sockens bästa. 2019 upp gick antalet medlemmar till XX stycken. 

För att bli medlem måste du vara skriven eller sommarboende i socknen. 


Vill du bli medlem så Xxx